27/07/2024 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn tự Triều Đài tân chí Vi ẩn cư giao viên
晚自朝臺津至韋隱居郊園

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2008 03:44

 

Nguyên tác

秋來鳧雁下方塘,
系馬朝臺步夕陽。
村徑繞山松葉暗,
野門臨水稻花香。
雲連海氣琴書潤,
風帶潮聲枕簟涼。
西下磻溪猶萬里,
可能垂白待文王。

Phiên âm

Thu lai phù nhạn hạ phương đường,
Hệ mã triêu đài bộ tịch dương.
Thôn kính nhiễu sơn tùng diệp ám,
Dã môn lâm thuỷ đạo hoa hương.
Vân liên hải khí cầm thư nhuận,
Phong đới triều thanh chẩm điệm lương.
Tây hạ Bàn Khê do vạn lý,
Khả năng thuỳ bạch đãi Văn Vương.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thu sang nhạn đến bên hồ
Hương thơm lúa mới phất phơ khói chiều
Sông dài uốn khúc trong veo
Trúc xanh đầu ngõ thông reo trước nhà
Cửa sài buông lỏng then hoa
Cầm thư vui thú yên hà thảnh thơi
Bàn Khê muôn dặm xa vời
Bạc đầu ngồi đợi lời mời Văn Vương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Vãn tự Triều Đài tân chí Vi ẩn cư giao viên