Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 09:46

寄宋邧

朱檻煙霜夜坐勞,
美人南國舊同袍。
山長水遠無消息,
瑤瑟一彈秋月高。

 

Ký Tống Nguyên

Chu hạm yên sương dạ toạ lao,
Mỹ nhân Nam Quốc cựu đồng bào.
Sơn trường thuỷ viễn vô tiêu tức,
Dao sắt nhất đàn thu nguyệt cao.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Ngồi mãi hiên đêm sương khói bao
Người đẹp nước Nam chỗ đồng bào
Núi dài sông cách không tin tức
Nỉ non đàn sắt trăng thu cao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương khói hiên son đêm ngồi mệt
Cựu đồng bào người đẹp miền nam
Bặt tin sông biển núi non
Thoảng nghe dao sắt tiếng đàn trăng cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm khói sương ngồi cửa đỏ màu
Nước nam người đẹp cũng đồng bào.
Sông dài núi thẳm không tin tức
Đàn sắt tiếng thu vọng nguyệt cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời