28/05/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tống Nguyên
寄宋邧

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 09:46

 

Nguyên tác

朱檻煙霜夜坐勞,
美人南國舊同袍。
山長水遠無消息,
瑤瑟一彈秋月高。

Phiên âm

Chu hạm yên sương dạ toạ lao,
Mỹ nhân Nam Quốc cựu đồng bào.
Sơn trường thuỷ viễn vô tiêu tức,
Dao sắt nhất đàn thu nguyệt cao.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Ngồi mãi hiên đêm sương khói bao
Người đẹp nước Nam chỗ đồng bào
Núi dài sông cách không tin tức
Nỉ non đàn sắt trăng thu cao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Ký Tống Nguyên