過湘妃廟

古木蒼山掩翠娥,
月明南浦起微波。
九疑望斷幾千載,
斑竹淚痕今更多。

 

Quá Tương phi miếu

Cổ mộc thương sơn yểm thuý nga,
Nguyệt minh Nam Phố khởi vi ba.
Cửu Nghi vọng đoạn kỷ thiên tải,
Ban trúc lệ ngân kim cánh đa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Núi biếc cây già lấp miếu xanh
Bến Nam sóng nhỏ loáng trăng thanh
Cửu Nghi mút mắt ngàn năm đã
Thân trúc càng thêm lệ đốm cành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi xanh cổ thụ che miếu biếc
Trăng sáng soi sóng tấp bến nam
Cửu Nghi hết vọng ngàn năm
Nay tre ngấn lệ lan tràn nhiều hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cổ thụ núi xanh khuất miếu người
Bến nam sóng gợn ánh trăng soi.
Ngàn năm hết ngóng về non Cửu
Nay trúc hằn nhiều ngấn lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời