Mười ba dây của đàn Tương sắt
Khúc "Ly tao" từng chữ từng lời
Đêm không trăng dòng sông im vắng
Tự ngàn xưa tình đã không ngơi
Bài trúc oán xướng từ quỷ núi
Tiên sông ca điệu bạch tần lơi
Rồi từng bài, khúc nghênh khúc tiễn
Thiên "Cửu ca" hoà nhịp mọc mời

tửu tận tình do tại