Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đoàn (4 bài)
- Trịnh Ngao (1 bài)
- Lý Tồn Úc (1 bài)
- Văn Ích thiền sư (1 bài)
- Văn Yển thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
Tạo ngày 07/07/2007 17:34 bởi Vanachi
Vương Trinh Bạch 王貞白 (875-?) tự Hữu Đạo 有道, người Vĩnh Phong 永豐, đỗ tiến sĩ năm Càn Ninh thứ 2 (986) đời Đường.