Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Yến Lan (1 bài)
Tạo ngày 07/01/2014 20:56 bởi Vanachi
Lý Tồn Úc 李存勖 (885-926) tức vua Trang Tông nhà Hậu Đường thời Ngũ đại thập quốc, tiểu danh Á Tử 亞子. Ông là con trưởng và kế nghiệp tước Tấn vương của Lý Khắc Dụng 李克用, sau đó diệt nhà Hậu Lương và lập ra nhà Hậu Đường, nhưng chỉ tồn tại được ba năm thì ông bị quân nổi dậy Quách Tòng Khiêm 郭從謙 sát hại.

Ông là một võ nhân nhưng rất am hiểu âm luật. Từ của ông uyển chuyển nhẹ nhàng, tình tứ. Ông là tổ của trường điệu.