Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Ngao (1 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Ông Thừa Tán (1 bài)
- Trần Đoàn (4 bài)
- Thôi Đồ (18 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/03/2015 16:05 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 31/03/2015 18:28 bởi hongha83
Văn Yển thiền sư 文偃禪師 (864-949) họ Trương, quê ở Gia Hưng, Cô Tô. Thuở nhỏ xuất gia theo Luật sư Chí Trừng ở chùa Không Vương, sau thọ giới Cụ túc ở giới đàn Bỳ Lăng. Sau nhiều năm học thông luật bộ, sư xin đi du phương tham vấn. Sư đến yết kiến và học thiền sư Tuyết Phong, Động Nham, thiền sư Nhân ở Sơ Sơn, thiền sư Ngoạ Long. Văn Yển là vị Tổ khai sáng thiền phái Vân Môn.

Tác phẩm:
- Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục 雲門匡眞禪師廣錄 (3 quyển)