涼州行

誰唱關西曲,
寂寞夜景深。
一聲長在耳,
萬恨重經心。
調古清風起,
曲終涼月沉。
卻應筵上客,
未必是知音。

 

Lương Châu hành

Thuỳ xướng Quan Tây khúc,
Tịch mịch dạ cảnh thâm.
Nhất thanh trường tại nhĩ,
Vạn hận trọng kinh tâm.
Điệu cổ thanh phong khởi,
Khúc chung lương nguyệt trầm.
Khước ưng diên thượng khách,
Vị tất thị tri âm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai ca khúc hát Quan Tây
Cảnh đêm mịt mờ hoang vắng
Bên tai không dứt âm thanh
Trong lòng vạn hờn trĩu nặng
Điệu xưa giục gió trong nổi
Khúc dứt khiến trăng lạnh chìm
Dẫu ai làm khách trên tiệc
Chắc gì hiểu tiếng con tim

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bài Quan Tây ai đang ca hát
Trong cảnh đêm khuya khoắt lặng yên
Tiếng ca ở mãi tai bên
Trong lòng vạn hận nổi lên não nề
Điệu ca cổ gió lùa xa tít
Bài ca xong vào lúc trăng tàn
Hẳn là khách tiệc trên bàn
Mấy ai đã hiểu tiếng lòng nhạc đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời