13/04/2024 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu hành
涼州行

Tác giả: Vương Trinh Bạch - 王貞白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/07/2014 09:27

 

Nguyên tác

誰唱關西曲,
寂寞夜景深。
一聲長在耳,
萬恨重經心。
調古清風起,
曲終涼月沉。
卻應筵上客,
未必是知音。

Phiên âm

Thuỳ xướng Quan Tây khúc,
Tịch mịch dạ cảnh thâm.
Nhất thanh trường tại nhĩ,
Vạn hận trọng kinh tâm.
Điệu cổ thanh phong khởi,
Khúc chung lương nguyệt trầm.
Khước ưng diên thượng khách,
Vị tất thị tri âm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai ca khúc hát Quan Tây
Cảnh đêm mịt mờ hoang vắng
Bên tai không dứt âm thanh
Trong lòng vạn hờn trĩu nặng
Điệu xưa giục gió trong nổi
Khúc dứt khiến trăng lạnh chìm
Dẫu ai làm khách trên tiệc
Chắc gì hiểu tiếng con tim

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trinh Bạch » Lương Châu hành