15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:35

有所思

芙蓉出水時,
偶爾便分離。
自此無因見,
長教掛所思。
殘春不入夢,
芳信欲傳誰。
寂寞秋堂下,
空吟小謝詩。

 

Hữu sở tư

Phù dung xuất thuỷ thì,
Ngẫu nhĩ tiện phân ly.
Tự thử vô nhân kiến,
Trường giao quải sở ti.
Tàn xuân bất nhập mộng,
Phương tín dục truyền thuỳ.
Tịch mịch thu đường hạ,
Không ngâm Tiểu Tạ thi.


Tiêu đề có bản chép là "Trường tương tư" 長相思.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuở phù dung nở trên mặt nước
Bỗng không lời báo trước chia tay
Để rồi không thấy được nhau
Đêm ngày dằng dặc treo sầu nhớ ai
Khi xuân tàn mộng dài khó nhập
Muốn tin thư chuyển gấp đến người
Quanh nhà vắng vẻ cảnh thu
Thơ buồn Tiểu Tạ ngâm hoài không thôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa sen lúc nở trên mặt nước
Bỗng tình cờ đột ngột phân ly
Không còn từ đó thấy mi
Khiến cho ám ảnh tâm tư ta hoài
Xuân đã tàn đêm dài không mộng
Tin tức hay gửi xuống cho ai.
Nhà thu vắng lặng miệt mài
Ngâm suông Tiểu Tạ vài bài cổ thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lúc sen nở trên nước
Tình cờ lại chia tay
Từ đó không gặp được
Đeo đuổi nổi đau dài.
Xuân tàn không mộng ước
Tin vui chuyển cùng ai
Dưới mái nhà thu vắng
Lặng ngâm Tiểu Tạ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời