25/07/2024 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư
有所思

Tác giả: Vương Trinh Bạch - 王貞白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:35

 

Nguyên tác

芙蓉出水時,
偶爾便分離。
自此無因見,
長教掛所思。
殘春不入夢,
芳信欲傳誰。
寂寞秋堂下,
空吟小謝詩。

Phiên âm

Phù dung xuất thuỷ thì,
Ngẫu nhĩ tiện phân ly.
Tự thử vô nhân kiến,
Trường giao quải sở ti.
Tàn xuân bất nhập mộng,
Phương tín dục truyền thuỳ.
Tịch mịch thu đường hạ,
Không ngâm Tiểu Tạ thi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuở phù dung nở trên mặt nước
Bỗng không lời báo trước chia tay
Để rồi không thấy được nhau
Đêm ngày dằng dặc treo sầu nhớ ai
Khi xuân tàn mộng dài khó nhập
Muốn tin thư chuyển gấp đến người
Quanh nhà vắng vẻ cảnh thu
Thơ buồn Tiểu Tạ ngâm hoài không thôi
Tiêu đề có bản chép là "Trường tương tư" 長相思.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trinh Bạch » Hữu sở tư