湘妃怨

舜欲省蠻陬,
南巡非逸遊。
九江沉白日,
二女泣滄洲。
目極楚雲斷,
恨深湘水流。
至今聞鼓瑟,
咽絕不勝愁。

 

Tương phi oán

Thuấn dục tỉnh man tưu,
Nam tuần phi dật du.
Cửu giang trầm bạch nhật,
Nhị phi khấp thương châu.
Mục cực Sở vân đoạn,
Hận thâm Tương thuỷ lưu.
Chí kim văn cổ sắt,
Yết tuyệt bất thắng sầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Thuấn đòi tra xét đất Man
Đi tuần nào phải du nhàn phương nam
Mặt trời chìm đáy Cửu giang
Hai phi khóc lệ thấm tràn bãi xanh
Mắt mờ mây Sở tan tành
Dòng Tương uất nghẹn chảy thành hận sâu
Đến nay đàn trống xôn xao
Tiếng u uẩn gợi đau sầu càng thêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Thuấn muốn mở mang miền mọi
Đi việc công nào phải rong chơi
Mặt trời sông Cửu lặn rồi
Hai bà phi khóc ngậm ngùi bãi xanh
Nhìn hết cỡ mới rành mây Sở
Hận sông Tương muôn thuở không nguôi
Tới nay nghe trống đàn thôi
Nghẹn ngào không thể không rơi lệ sầu.

15.00
Trả lời