酬瑞州吳大夫夜泊湘川見寄一絕

夜泊湘川逐客心,
月明猿苦血沾襟。
湘妃舊竹痕猶淺,
從此因君染更深。

 

Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt

Dạ bạc Tương xuyên trục khách tâm,
Nguyệt minh viên khổ huyết triêm khâm.
Tương phi cựu trúc ngân do thiển,
Tòng thử nhân quân nhiễm cánh thâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách đày ngủ đỗ sông Tương
Vượn kêu trăng sáng áo vương máu hồng
Trúc Tương phi nhạt đốm bông
Chờ anh nhỏ giọt lệ nồng nhuộm thêm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm đậu sông Tương não khách đày
Trăng soi máu vượn ướt khăn ai
Trúc Tương đốm bệnh còn thưa thớt
Khiến lệ ai đành nhỏ chửa phai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngủ sông Tương nỗi lòng khách biếm
Vượn hú trăng, huyết đẫm áo đay
Trúc Tương thưa đốm ngày nay
Chờ ông tạo đốm cho đầy hơn xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm đỗ sông Tương lòng khách biếm
Vượn than trăng sáng máu đầy khăn
Tương Phi trúc cũ ngấn còn nhạt
Anh có từ nay làm đậm thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đậu sông Tương buồn khách đày,
Sáng trăng máu vượn ướt khăn ai.
Tương phi trúc cũ còn thưa sẹo,
Này anh nhỏ lệ nhuộm nồng phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời