晚泊湘江

五嶺恓惶客,
三湘憔悴顏。
況復秋雨霽,
表裏見衡山。
路逐鵬南轉,
心依雁北還。
唯餘望鄉淚,
更染竹成斑。

 

Vãn bạc Tương giang

Ngũ Lĩnh tây hoàng khách,
Tam Tương tiều tuỵ nhan.
Huống phục thu vũ tễ,
Biểu lý kiến Hành san.
Lộ trục bằng nam chuyển,
Tâm y nhạn bắc hoàn.
Duy dư vọng hương lệ,
Cánh nhiễm trúc thành ban.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Qua Ngũ Lĩnh khách đầy phiền não
Xuống Tam Tương tiều tuỵ dung nhan
Huống nay khi cơn mưa thu tạnh
Nhìn xa xa thấp thoáng Hành san
Đường theo cánh chim bằng nam hướng
Tâm gửi vào bầy nhạn bắc xuôi
Chỉ còn đây lệ trông quê cũ
Rơi xuống thành trúc đốm không nguôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rặng Ngũ Lĩnh buồn lo biếm khách
Vùng Tam Tương nhan sắc âu sầu
Huống mưa thu tạnh đã lâu
Nhìn trong tầm mắt thấy đầu Hành san
Theo chim bằng xuôi nam làm bạn
Gửi lòng vào đàn nhạn bắc hoàn
Chỉ còn lệ nhớ quê tràn
Nhuộm tre thành đốm muôn vàn đau thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách qua Ngũ Lĩnh sợ, buồn,
Dung nhan tiều tuỵ Tam Tương xuống miền.
Huống nay thu tạnh mưa liền,
Nhìn xa thấp thoáng núi miền Hành san.
Chim bằng theo cánh hướng nam,
Gửi tâm vào nhạn bắc đàng về xuôi.
Chỉ còn lệ nhớ quê thôi,
Trúc thành rơi xuống không nguôi đốm tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời