Nước sông Tương dâng cao tháng chín
Nghỉ qua đêm lặng ngắm trăng thu
Gió bờ thổi lá vàng khô
Cả đêm rơi xuống thuyền du khách đầy

tửu tận tình do tại