黃陵廟其一

小姑州北浦雲邊,
二女啼妝自儼然。
野廟向江春寂寂,
古碑無字草芊芊。
風回日暮吹芳芷,
月落山深哭杜鵑。
猶似含顰望巡狩,
九疑如黛隔湘川。

 

Hoàng Lăng miếu kỳ 1

Tiểu Cô châu bắc phố vân biên,
Nhị nữ đề trang tự nghiễm nhiên.
Dã miếu hướng giang xuân tịch tịch,
Cổ bi vô tự thảo thiên thiên.
Phong hồi nhật mộ xuy phương chỉ,
Nguyệt lạc sơn thâm khốc đỗ quyên.
Do tự hàm tần vọng tuần thú,
Cửu Nghi như đại cách Tương xuyên.

 

Dịch nghĩa

Phía bắc bãi sông Tiểu Cô nơi chân mây,
Tượng hai bà tô vẽ rất não nùng và trang nghiêm.
Mặt miếu quay ra sông, xuân vắng lặng nơi hoang dã,
Bia đã mờ nét chữ đứng trong bụi cỏ um tùm.
Gió chiều thổi trên cỏ chỉ thơm,
Trăng lặn, chim đỗ quyên hót như than khóc trong núi thẳm.
Giống như còn nhíu mày trông ngóng vua đi tuần thú,
Ngọn Cửu Nghi như cây bút chì đen cách bên kia sông Tương.


Hoàng Lăng là miếu thờ hai bà vợ vua Thuấn, nay bên bờ hồ Động Đình, tại huyện Tương Âm, tỉnh Hà Nam. Theo truyền thuyết, hai bà chết đuối trên sông Tương ở khoảng này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bãi Tiểu Cô mây đầy bến bắc
Hai phu nhân dáng sắc đoan trang
Sông xuân cô tịch miếu hoang
Bia mờ không chữ mọc tràn cỏ cây
Gió chiều thổi lung lay bạch chỉ
Trăng núi tàn rền rĩ đỗ quyên
Nén lòng ngóng đất tuần biên
Cửu Nghi ngăn cách Tương Xuyên bao sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi Tiểu Cô chân mây phía bắc
Tượng hai bà như khóc, trang nghiêm
Xuân hoang dã, miếu lặng yên
Bia mờ nét chữ trong nền cỏ xanh
Gió chiều thổi cỏ tranh phơ phất
Trăng lặn dần than khóc chim quyên
Tựa hồ còn ngóng mắt huyền
Cửu Nghi như bút chì đen sẵn sàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời