20/07/2024 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Lăng miếu kỳ 1
黃陵廟其一

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:17

 

Nguyên tác

小姑州北浦雲邊,
二女啼妝自儼然。
野廟向江春寂寂,
古碑無字草芊芊。
風回日暮吹芳芷,
月落山深哭杜鵑。
猶似含顰望巡狩,
九疑如黛隔湘川。

Phiên âm

Tiểu Cô[1] châu bắc phố vân biên,
Nhị nữ đề trang tự nghiễm nhiên.
Dã miếu hướng giang xuân tịch tịch,
Cổ bi vô tự thảo thiên thiên.
Phong hồi nhật mộ xuy phương chỉ,
Nguyệt lạc sơn thâm khốc đỗ quyên.
Do tự hàm tần vọng tuần thú,
Cửu Nghi[2] như đại cách Tương[3] xuyên.

Dịch nghĩa

Phía bắc bãi sông Tiểu Cô nơi chân mây,
Tượng hai bà tô vẽ rất não nùng và trang nghiêm.
Mặt miếu quay ra sông, xuân vắng lặng nơi hoang dã,
Bia đã mờ nét chữ đứng trong bụi cỏ um tùm.
Gió chiều thổi trên cỏ chỉ thơm,
Trăng lặn, chim đỗ quyên hót như than khóc trong núi thẳm.
Giống như còn nhíu mày trông ngóng vua đi tuần thú,
Ngọn Cửu Nghi như cây bút chì đen cách bên kia sông Tương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bãi Tiểu Cô mây đầy bến bắc
Hai phu nhân dáng sắc đoan trang
Sông xuân cô tịch miếu hoang
Bia mờ không chữ mọc tràn cỏ cây
Gió chiều thổi lung lay bạch chỉ
Trăng núi tàn rền rĩ đỗ quyên
Nén lòng ngóng đất tuần biên
Cửu Nghi ngăn cách Tương Xuyên bao sầu
Hoàng Lăng là miếu thờ hai bà vợ vua Thuấn, nay bên bờ hồ Động Đình, tại huyện Tương Âm, tỉnh Hà Nam. Theo truyền thuyết, hai bà chết đuối trên sông Tương ở khoảng này.

[1] Tên bãi sông ở phía nam miếu Hoàng Lăng.
[2] Theo truyền thuyết, vua Thuấn đi tuần thú Giang Nam, bệnh chết tại núi Thương Ngô (nay thuộc huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam), xác chôn ở Cửu Nghi (một trong các ngọn của rặng Thương Ngô).
[3] Sông phát nguyên từ tỉnh Quảng Tây, chảy qua tỉnh Hồ Nam nhập vào hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Hoàng Lăng miếu kỳ 1