九子坡聞鷓鴣

落照蒼茫秋草明,
鷓鴣啼處遠人行。
正穿詰曲崎嶇路,
更聽鉤輈格磔聲。
曾泊桂江深岸雨,
亦于梅嶺阻歸程。
此時爲爾腸千斷,
乞放今宵白髮生。

 

Cửu Tử pha văn giá cô

Lạc chiếu thương mang thu thảo minh,
Giá cô đề xứ viễn nhân hành.
Chính xuyên cật khúc khi khu lộ,
Cánh thính câu chu cách trách thanh.
Tằng bạc Quế giang thâm ngạn vũ,
Diệc vu Mai lĩnh trở quy trình.
Thử thì vị nhĩ trường thiên đoạn,
Khất phóng kim tiêu bạch phát sinh.

 

Dịch nghĩa

Trời chiều bao la, cỏ thu tươi thắm
Khách viễn du nghe tiếng chim chá cô kêu
Đúng vào lúc xe đang ở khúc quanh co gập ghềnh
Tiếng càng xe rung lên lách cách
Đã từng đậu thuyền bên bờ sông Quế lúc mưa tầm tã
Lại khi bị trở ngại ở sườn núi Mai trên đường về
Những lúc như thế, nghe mi kêu, lòng ta như đứt ngàn khúc
Đêm nay hãy tha cho ta đừng để đầu ta thêm tóc bạc


Chim giá cô (hay chá cô) là thứ chim hay bay về phương nam, như bạn đồng hành với các quan bị lưu đày, do đó coi như thứ chim mang điềm xấu cho khách viễn hành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nắng chiều bát ngát cỏ thu,
Nguời đi nghe tiếng chá cô bên mình.
Đang leo khuất khúc gập ghềnh,
Còn nghe lách cách rập rình càng xe.
Quế giang mưa đã não nề,
Lại nơi Mai lĩnh đường về cách ngăn.
Vì mi ngàn khúc đoạn trường,
Đêm nay trắng tóc, xin buông tha người!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cỏ thu óng mượt nắng hoàng hôn,
Nơi giá cô kêu khách bước dồn.
Đường xá quanh co đang trải khắp,
Càng xe lách cách cứ nghe luôn.
Nẻo về quê cũ non Mai chắn,
Bến đỗ mưa dăng sóng Quế cồn.
Lúc ấy vì mày thêm nát ruột,
Đêm nay tóc bạc, chờ kêu buồn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nắng chiều rọi cỏ thu xanh,
Giá cô như giục khách nhanh lên nào!
Gập ghềnh, khúc khuỷu, dốc cao,
Càng xe lách cách, thêm ngao ngán buồn.
Từng dừng bến Quế mưa tuôn,
Cũng khi Mai Lĩnh kẹt đường, ở lâu.
Nghe mày, nghìn khúc ruột đau,
Xin thôi, kẻo tóc bạc màu đêm nay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều thu cỏ mượt bao la
Khách du nghe hót chính là chá cô
Xe vào đường dốc quanh co
Càng xe lách cách chỉ lo nằm đường
Nào mưa sông Quế đêm trường
Lại non Mai nghẽn khi đương trở về
Chính mi cất giọng não nề
Đêm nay ngừng hót ta về đầu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời