Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 23:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/01/2009 01:50

請告出春明門

本不將心掛名利,
亦無情意在樊籠。
鹿裘藜杖且歸去,
富貴榮華春夢中。

 

Thỉnh cáo xuất Xuân Minh môn

Bản bất tương tâm quải danh lợi,
Diệc vô tình ý tại phiền lung.
Lộc cừu lê trượng thả quy khứ,
Phú quý vinh hoa xuân mộng trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Lòng ta vốn nhạt lợi danh
Chim lồng cá chậu buộc mình mà chi
Áo da gậy gỗ về đi
Vinh hoa phú quý khác gì mộng xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Danh lợi lòng đâu muốn dự phần
Hay gì bó buộc hận vào thân
Áo da gậy gỗ ta về quách
Phú quý vinh hoa giấc mộng xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng có mê gì bả lợi danh
Buộc ràng đâu muốn trói vào thân
Áo da gậy gỗ thôi về quách
Phú quý vinh hoa giấc mộng xuân

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vốn chẳng dụng tâm cầu danh lợi
Lại không kham cá lưới chim lồng
Áo da gậy chống về không
Vinh hoa phú quý tựa trong mộng lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời