30/06/2022 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thỉnh cáo xuất Xuân Minh môn
請告出春明門

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 23:34

 

Nguyên tác

本不將心掛名利,
亦無情意在樊籠。
鹿裘藜杖且歸去,
富貴榮華春夢中。

Phiên âm

Bản bất tương tâm quải danh lợi,
Diệc vô tình ý tại phiền lung.
Lộc cừu lê trượng thả quy khứ,
Phú quý vinh hoa xuân mộng trung.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Lòng ta vốn nhạt lợi danh
Chim lồng cá chậu buộc mình mà chi
Áo da gậy gỗ về đi
Vinh hoa phú quý khác gì mộng xuân
Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Thỉnh cáo xuất Xuân Minh môn