28/05/2023 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu Tử pha văn giá cô
九子坡聞鷓鴣

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 20:18

 

Nguyên tác

落照蒼茫秋草明,
鷓鴣啼處遠人行。
正穿詰曲崎嶇路,
更聽鉤輈格磔聲。
曾泊桂江深岸雨,
亦于梅嶺阻歸程。
此時爲爾腸千斷,
乞放今宵白髮生。

Phiên âm

Lạc chiếu thương mang thu thảo minh,
Giá cô đề xứ viễn nhân hành.
Chính xuyên cật khúc khi khu lộ,
Cánh thính câu chu cách trách thanh.
Tằng bạc Quế giang thâm ngạn vũ,
Diệc vu Mai lĩnh trở quy trình.
Thử thì vị nhĩ trường thiên đoạn,
Khất phóng kim tiêu bạch phát sinh.

Dịch nghĩa

Trời chiều bao la, cỏ thu tươi thắm
Khách viễn du nghe tiếng chim chá cô kêu
Đúng vào lúc xe đang ở khúc quanh co gập ghềnh
Tiếng càng xe rung lên lách cách
Đã từng đậu thuyền bên bờ sông Quế lúc mưa tầm tã
Lại khi bị trở ngại ở sườn núi Mai trên đường về
Những lúc như thế, nghe mi kêu, lòng ta như đứt ngàn khúc
Đêm nay hãy tha cho ta đừng để đầu ta thêm tóc bạc

Bản dịch của Trần Trọng San

Nắng chiều bát ngát cỏ thu,
Nguời đi nghe tiếng chá cô bên mình.
Đang leo khuất khúc gập ghềnh,
Còn nghe lách cách rập rình càng xe.
Quế giang mưa đã não nề,
Lại nơi Mai lĩnh đường về cách ngăn.
Vì mi ngàn khúc đoạn trường,
Đêm nay trắng tóc, xin buông tha người!
Chim giá cô (hay chá cô) là thứ chim hay bay về phương nam, như bạn đồng hành với các quan bị lưu đày, do đó coi như thứ chim mang điềm xấu cho khách viễn hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Cửu Tử pha văn giá cô