Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ban trúc

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
4 trả lời, 2522 lượt xem, 0 người thích
Do Trần Đông Phong gửi ngày 10/04/2016 01:41

Hoàng Lăng miếu kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
2 trả lời, 1930 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 19:17

Hoàng Lăng miếu kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
1 trả lời, 1225 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2014 11:54

Quá Tương phi miếu

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
3 trả lời, 1366 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/07/2014 09:48

Tương linh tháo

Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
1 trả lời, 2058 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/08/2014 14:43

Tương phi

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Hạ
4 trả lời, 3255 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 11:39

Tương phi miếu

Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
3 trả lời, 2205 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/11/2006 16:02

Tương phi oán

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Vương Trinh Bạch
2 trả lời, 6015 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 17:35

Tương Phi oán

Trung Quốc » Minh » Xà Tường
1 trả lời, 857 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/09/2021 20:56

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Tương phi