斑竹

蒼梧千載後,
斑竹對湘沅。
欲識湘妃怨,
枝枝滿淚痕。

 

Ban trúc

Thương Ngô thiên tải hậu,
Ban trúc đối Tương Nguyên.
Dục thức Tương Phi oán,
Chi chi mãn lệ ngân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghìn năm sau chuyện Thương Ngô
Sông Tương trúc đốm bên bờ chuyện ai
Tương Phi nỗi oán muốn hay
Mỗi cành trúc thấm dấu đầy lệ xưa.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương Ngô nghìn năm nay
sông Tương còn trúc ngấn.
Muốn biết Tương Phi hận
Cành trúc lệ sẹo đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thương Ngô ngàn năm sau
Sông Tương dày trúc đóm
Muốn biết hận Tương Phi
Cành cành đều lệ nhuốm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương Ngô ngàn thuở về sau,
Sông Tương dày trúc đóm màu xanh thay.
Tương Phi muốn biết hận dày,
Cành cành hoen thấm dấu đầy lệ xưa.

14.00
Trả lời