21/04/2024 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ban trúc
斑竹

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 11/04/2016 01:41

 

Nguyên tác

蒼梧千載後,
斑竹對湘沅。
欲識湘妃怨,
枝枝滿淚痕。

Phiên âm

Thương Ngô thiên tải hậu,
Ban trúc đối Tương Nguyên.
Dục thức Tương Phi oán,
Chi chi mãn lệ ngân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghìn năm sau chuyện Thương Ngô
Sông Tương trúc đốm bên bờ chuyện ai
Tương Phi nỗi oán muốn hay
Mỗi cành trúc thấm dấu đầy lệ xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Ban trúc