吳中送嚴士元

春風倚棹闔閭城,
水國春寒陰復晴。
細雨濕衣看不見,
閑花落地聽無聲。
日斜江上孤帆影,
草綠湖南萬里情。
東道若逢相識問,
青袍今日誤儒生。

 

Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên

Xuân phong ỷ trạo Hạp Lư thành,
Thuỷ quốc xuân hàn âm phục tình.
Tế vũ thấp y khan bất kiến,
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh.
Nhật tà giang thượng cô phàm ảnh,
Thảo lục hồ nam vạn lý tình.
Đông đạo nhược phùng tương thức vấn,
Thanh bào kim nhật ngộ nho sinh.

 

Dịch nghĩa

Gió xuân thổi, tựa mái chèo nơi thành Hạp Lư,
Tiết xuân lạnh, trời lúc âm u lúc sáng sủa.
Mưa nhỏ ướt áo, nhìn không rõ,
Hoa rơi nhẹ xuống đất, nghe không có tiếng động.
Ánh chiều tà trên sông chiếu vào ánh buồm đơn độc,
Cỏ mướt bờ nam hồ như tình vạn dặm.
Đường về phía đông, nếu có người quen hỏi,
Trả lời rằng hôm nay kẻ áo xanh đã lỡ làm nho sinh.


Có bản chép tên bài này là Biệt Lang Sĩ Nguyên 送郎士元 và ghi là của Lý Gia Hữu.

Nghiêm Sĩ Nguyên người đất Ngô, từng nhậm Viên ngoại lang, là bạn của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nương chèo ghé đất Hạp Lư,
Trời xuân hiu hắt khi mờ khi trong.
Mưa phùn chẳng tỏ đường trông,
Hoa rơi lặng lẽ nghe không tiếng gì.
Buồm đơn nhuộm ánh chiều đi,
Cỏ in tình đượm xanh rì bờ nam.
Đường đông ai có hỏi thăm,
Áo xanh nay lỡ kiếp làm nho sinh.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió thổi chèo xuân đến Hạp thành
Khi mờ khi sáng tiết xuân hàn
Mưa phùn áo ướt, không nhìn rõ
Hoa nhẹ đất rơi, chẳng tiếng vang.
Chiều xuống trên sông buồm lặng lẻ
Hồ nam vạn dặm cỏ xanh ngàn.
Đường về đông có ai thăm hỏi
Nay gặp nho sinh, kẻ áo xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Gác mái chèo xuân bến Hạp thành,
Lạnh lùng thuỷ quốc khí xuân thanh.
Không nghe hoa rụng rơi đầy đất,
Nào thấy mưa bay thấm ướt mình.
Trên nước buồm chiều giong một lá,
Bên hồ cỏ biếc gợi muôn tình.
Ai về Đông Đạo cho ta nhắn
Đã lỡ nhà nho bởi chút danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió xuân thành Hạp chống thuyền qua,
Lạnh lẽo sông xuân tỏ lại nhoà.
Mưa nhỏ mơ hồ vương ướt áo,
Đất đầy êm ái nhẹ rơi hoa.
Nắng tà trên nước buồm đơn chiếc,
Cỏ biếc nam ao nỗi cách xa.
Bạn cũ miền đông ai gặp hỏi:
Áo xanh lầm lỡ kiếp nho ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Gió xuân thành Hạp mái chèo đưa,
Lạnh buốt sông xuân nước tỏ mờ.
Mưa thưa ướt áo nào đâu biết,
Hoa rụng không vang một tiếng hờ.
Chiều tà sông nước buồn ghê gớm,
Cỏ biếc Hồ Nam vạn dặm lưa.
Nếu may có gặp người đâu đó,
Một kiếp nho sinh đã lỡ chưa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong gió xuân thuyền về thành Hạp
Vẻ sông xuân lúc đẹp lúc mờ
Mưa phùn ướt áo mơ hồ
Hoa rơi xuống đất lặng lờ rất êm
Nắng chiều chiếu buồm xiên cô độc
Đồng cỏ xanh gợi một tình xa
Người quen có hỏi về ta
Kiếp nghèo đã luỵ thăng hoa học trò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời