湘妃

筠竹千年老不死,
長伴秦娥蓋湘水。
蠻娘吟弄滿寒空,
九山靜綠淚花紅。
離鸞別鳳煙梧中,
巫雲蜀雨遙相通。
幽愁秋氣上青楓,
涼夜波間吟古龍。

 

Tương phi

Quân trúc thiên niên lão bất tử,
Trường bạn Tần Nga cái Tương thuỷ.
Man nương ngâm lộng mãn hàn không,
Cửu sơn tĩnh lục lệ hoa hồng.
Ly loan biệt phượng yên Ngô trung,
Vu vân Thục vũ dao tương thông.
U sầu thu khí thượng thanh phong,
Lương dạ ba gian ngâm cổ long.

 

Dịch nghĩa

Trúc trắng già ngàn năm mà không chết
Từ bao lâu đã làm bạn với Tần Nga, rũ bóng che dòng Tương
Những cô gái xứ man di hát múa khắp nơi dưới bầu trời lạnh
Núi Cửu Nghi yên tĩnh xanh thẳm, hoa rơi như giọt lệ hồng
Rời chim loan xa chim phượng, mây khói bốc lên ở Thương Ngô
Mây non Vu, mưa xứ Thục tuy xa cách nhưng vẫn tương thông
Khí thu u buồn bốc lên trên cây phong xanh
Trong đêm mát, nghe tiếng rồng xưa ngâm giữa những làn sóng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trúc xinh sống mãi ngàn năm
Soi dòng Tương, bạn Nữ Anh Nga Hoàng
Man nương buồn khóc núi hoang
Cửu Nghi cây cỏ giọt hồng lệ rơi
Tương Ngô cách biệt đôi nơi
Mây Vu mưa Thục cuối trời cảm thông
Hơi thu buồn tỏa cành phong
Đêm khuya trên sóng, rồng ngâm gợi sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nữ thần sông Tương

Tre trúc ngàn năm già không chết
Phủ dòng Tương bạn cũ Tần Nga
Gái man ngâm động đầy trời lạnh
Cửu Nghi xanh lặng lệ vương hoa
Thương Ngô sương khói loan xa phượng
Mưa Thục mây Vu vẫn lại qua
Thu sầu gieo xuống cành phong biếc
Đêm lạnh rồng ngâm giữa sóng hoà

*Cửu sơn:Tức Cửu Nghi sơn 九嶷山.Còn gọi là Thương Ngô san 蒼梧山 tên núi ở tỉnh Hồ Nam.Vua Thuấn 舜 chết ở đây táng ở dưới đỉnh Cửu nghi.Nga Hoàng và Nữ Anh là hai vợ của vua Thuấn từ vạn dặm xa đến khóc thương chồng nước mắt bắn vào những cây trúc làm trúc xanh lốm đốm bạc,cạn nước mắt hai nàng gieo mình xuống dòng Tương,sau trở thành Tương phi(Nữ thần Sông Tương)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tre cật già ngàn năm không chết
Bạn Tần Nga thân thiết sông Tương
Ngâm thơ vang vọng man nương
Cửu sơn xanh tĩnh lệ hồng hoa rơi
Phượng biệt loan trên cây ngô khói
Mây mưa Vu Thục với nhau thông
Khí thu bốc ngọn cây phong
Rồng xưa ngâm ngợi trên sông đêm dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chẳng chết ngàn năm nhánh trúc già
sông Tương che chở bạn Tần Nga.
Nữ Man ngâm thảm vang trời lạnh
Hoa Cữu Nghi xanh nhỏ lệ hoà.
Biệt phượng ly loan cây khói phủ
Mây Vu mưa Thục hạt rơi qua.
U buồn thu khí phong xanh mét
Đêm lặng rồng xưa quậy sóng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời