秋來

桐風惊心壯士苦,
衰燈絡緯啼寒素。
誰看青簡一編書,
不遣花虫粉空蠹?
思牽今夜腸應直,
雨冷香魂吊書客。
秋墳鬼唱鮑家詩,
恨血千年土中碧。

 

Thu lai

Đồng phong kinh tâm tráng sĩ khổ,
Suy đăng lạc vĩ đề hàn tố.
Thuỳ khan thanh giản nhất biên thư,
Bất khiển hoa trùng phấn không đố.
Tư khiên kim dạ trường ưng trực,
Vũ lãnh hương hồn điếu thư khách.
Thu phần quỷ xướng Bảo gia thi,
Hận huyết thiên niên thổ trung bích.

 

Dịch nghĩa

Ngọn gió thổi qua cây ngô đồng làm lòng người kinh sợ, tráng sĩ thêm khổ tâm,
Bên ngọn đèn hiu hắt, tiếng con vạc sành gợi nhớ đến áo mùa lạnh.
Có ai xem thấy một cuốn sách,
Chẳng có người đọc để cho mối mọt ăn nát thành bột.
Đêm nay, (khi nghĩ đến cảnh đó) mà thêm đau lòng,
Mưa lạnh, mảnh hồn thơm viếng điếu người làm ra sách.
Trên nấm mộ mùa thu, tiếng quỷ ngâm nga thơ Bảo gia,
Máu hận ngàn năm thấm vào đất và biến thành ngọc đá.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Gió thổi ngô đồng lòng run sợ
Đèn mờ, vạc sành gợi lạnh giá
Ai thấy tre xanh, cuốn sách xưa
Chẳng đuổi mọt ăn nát lả tả
Đêm nay nghĩ đến lòng quặn đau
Mưa lạnh hồn thơm điếu khách lạ
Quỷ đọc thơ trên nấm mộ thu
Máu hận ngàn năm thành ngọc đá.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tráng sĩ lòng kinh gió ngô đồng
Đèn lụi dế kêu lạnh tầng không
Ai biết thẻ tre trong cuộn sách
Chẳng phải phấn hoa bụi mọt xông
Đêm nay nghĩ luỵ lòng đau mãi
Mưa lạnh hồn thơm điếu khách thơ
Mộ thu quỷ đọc thơ Bào cổ
Ngọc tụ ngàn năm máu hận thù

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi ngô đồng tráng sĩ khổ
Bên đèn tàn rên rỉ tiếng trùng
Thấy chăng cuốn sách tre xanh
Không người xem tới, mọt ăn dãi dầu
Tâm vương vấn lòng đau quặn thắt
Mưa viếng hồn người viết sách ra
Quỷ ngâm họ Bảo thi ca
Ngàn năm ôm hận máu pha ngọc ròng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió ngô đồng tráng sĩ kinh tâm
Đèn lụn vạc sành lạnh khóc than.
Cuốn sách tre xanh không kẻ đọc
Khiến thành bột phấn mọt sâu ăn.
Cơn mưa lạnh viếng hồn người viết
Thương tưởng đêm nay ruột quặn thầm.
Quỹ mộ thu ngâm thơ họ Bảo
Máu hờn kết ngọc trải ngàn năm.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Gió lay ngô đồng quân sĩ sợ
Đèn mờ, vạc sành nhắc áo thu
Có xem sách tre mọt làm uế?
Nghĩ thêm đêm nay khó yên lòng
Mưa buốt, lấy hồn viếng nhà văn
Bảo gia thơ quỷ ngâm trên mồ thu
Máu thù nhập đất hoá ngọc anh.

65.00
Trả lời