Dưới đây là các bài dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nam sơn điền trung hành (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Đồng thu trong, sắc thu trắng
Tiếng trùng rả rích, nước ao lặng
Gót mây rêu phủ trên núi thẳm
Khóc sương hoa lạnh khoe sắc thắm
Ruộng vắng tháng chín lúa trĩu bông
Đom đóm lập loè đường vắng không
Mạch đá suối nước thấm cát nồng
Hắt hiu đèn quỷ điểm hoa tùng


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Cảm phúng kỳ 3 (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Núi Nam sao quá buồn
Mưa quỷ tưới cây cỏ
Trường An nửa đêm thu
Người già theo ngọn gió
Nhá nhem đường chiều muộn
Hàng sồi xanh lốc cuốn
Cây soi, trăng chính ngọ
Vằng vặc chiếu non tỏ
Đuốc quỷ đón chào ma
Lập loè đom đóm lượn


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Quá Hoa Thanh cung (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Đêm xuân quạ kêu trăng
Vườn hoa, rèm cách ngăn
Mây nhiều, mờ tua đỏ
Đá nghiêng phủ rêu xanh
Đèn mờ soi lụa cũ
Chén rượu đẫm sương đêm
Vua không người thân tín
Cần mọc khắp Ôn Tuyền


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Mạc chủng thụ (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trong vườn xin chớ trồng cây
Trồng cây sẽ bị buồn lây bốn mùa
Giường nam ngủ dưới trăng soi
Thu nay cùng với thu xưa khác gì?


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Xuất thành ký Quyền Cừ, Dương Kính Chi (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Cỏ ấm mây mờ vạn dặm xuân
Hoa cung chạm mặt tiễn hành nhân
Bảo rằng Hán kiếm nên bay vút
Sao lại quay xe chở bệnh thân?


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Tam nguyệt quá hành cung (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Sen quanh ngòi nước ôm tường thành
Gió nhẹ liễu mềm học điểm trang
Mấy thuở buông rèm này hoá lão
Ngàn năm xin chịu khoá thanh xuân


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Tương phát (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Giường đông chiếu cuốn xong
Chuẩn bị để lên đàng
Trời thu trong bát ngát
Trước cửa, đường nắng tràn


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Ba Đồng đáp (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Mũi to cứ áo vải
Mi dài cứ khổ ngâm
Ngài không xướng nhạc phủ
Ai biết oán thu thâm?


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Xương Cốc độc thư thị Ba đồng (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Đèn mờ trùng rỉ rích
Thuốc thơm thoảng đêm thâu
Ngài thương khách rũ cánh
Cay đắng cùng có nhau


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Ảnh đại diện

Thương tâm hành (Lý Hạ): Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Nghẹn ngào học Sở ngâm
Thân bệnh bao thương tâm
Thu đến tóc bạc trắng
Cây khóc gió mưa dầm
Đèn mờ, dầu sắp cạn
Bóng đèn chiếu thiêu thân
Vách xưa nhiều bụi bám
Trong mộng, hồn nói thầm


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối