湘中紀行-湘妃廟

荒祠古木暗,
寂寂此江濆。
未作湘南雨,
知為何處雲。
苔痕斷珠履,
草色帶羅裙。
莫唱迎仙曲,
空山不可聞。

 

Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu

Hoang từ cổ mộc ám,
Tịch tịch thử giang phần.
Vị tác Tương Nam vũ,
Tri vi hà xứ vân.
Đài ngân đoạn châu lý,
Thảo sắc đới la quần.
Mạc xướng nghênh tiên khúc,
Không sơn bất khả văn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cây to che lấp miếu hoang
Nằm im cô tịch điêu tàn mé sông
Chưa làm mưa đất Tương Nam
Là mây viễn xứ lang thang xa nhà
Vết rêu lấp dấu chân hoa
Màu xanh cỏ dại phủ nhoà váy nghiêng
Xin đừng hát khúc "Nghênh tiên"
Nghe chi rừng vắng núi thiêng không người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miếu bỏ hoang âm u cổ thụ
Trong tịch liêu yên ngự sông bên
Chưa làm mưa tới Tương Nam
Ai hay mây xám đang làm nơi đâu
Dấu hài ngọc in sâu rêu biếc
Màu cỏ vương thành vết trên quần
Thôi đừng hát khúc Nghênh tiên
Núi hoang vắng vẻ ai thèm nghe đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Miếu hoang cổ thụ râm
Bên sông này hiu quạnh.
Chưa mưa vùng Tương Nam
Biết xứ nào mây lánh.
Hài ngọc hằn rêu lục
Màu cỏ vương quần the
Đừng hát Nghênh tiên khúc
Núi vắng chẳng người nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miếu hoang cổ thụ che râm,
Bên sông hiu quạnh âm thầm tịch liêu.
Chưa mưa vùng Tương Nam nhiều,
Ai mà biết xứ mây đều lánh ra.
Hằn rêu hài ngọc lục qua,
Quần the màu cỏ vương loà màu xanh.
Nghênh tiên đừng hát khúc nhanh,
Người nghe vắng lặng núi xanh biết gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời