08/08/2022 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu
湘中紀行-湘妃廟

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:03

 

Nguyên tác

荒祠古木暗,
寂寂此江濆。
未作湘南雨,
知為何處雲。
苔痕斷珠履,
草色帶羅裙。
莫唱迎仙曲,
空山不可聞。

Phiên âm

Hoang từ cổ mộc ám,
Tịch tịch thử giang phần.
Vị tác Tương Nam vũ,
Tri vi hà xứ vân.
Đài ngân đoạn châu lý,
Thảo sắc đới la quần.
Mạc xướng nghênh tiên khúc,
Không sơn bất khả văn.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cây to che lấp miếu hoang
Nằm im cô tịch điêu tàn mé sông
Chưa làm mưa đất Tương Nam
Là mây viễn xứ lang thang xa nhà
Vết rêu lấp dấu chân hoa
Màu xanh cỏ dại phủ nhoà váy nghiêng
Xin đừng hát khúc "Nghênh tiên"
Nghe chi rừng vắng núi thiêng không người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu