03/10/2022 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phi
湘妃

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2005 11:39

 

Nguyên tác

筠竹千年老不死,
長伴秦娥蓋湘水。
蠻娘吟弄滿寒空,
九山靜綠淚花紅。
離鸞別鳳煙梧中,
巫雲蜀雨遙相通。
幽愁秋氣上青楓,
涼夜波間吟古龍。

Phiên âm

Quân trúc thiên niên lão bất tử,
Trường bạn Tần Nga cái Tương thuỷ.
Man nương ngâm lộng mãn hàn không,
Cửu sơn tĩnh lục lệ hoa hồng.
Ly loan biệt phượng yên Ngô trung,
Vu vân Thục vũ dao tương thông.
U sầu thu khí thượng thanh phong,
Lương dạ ba gian ngâm cổ long.

Dịch nghĩa

Trúc trắng già ngàn năm mà không chết
Từ bao lâu đã làm bạn với Tần Nga, rũ bóng che dòng Tương
Những cô gái xứ man di hát múa khắp nơi dưới bầu trời lạnh
Núi Cửu Nghi yên tĩnh xanh thẳm, hoa rơi như giọt lệ hồng
Rời chim loan xa chim phượng, mây khói bốc lên ở Thương Ngô
Mây non Vu, mưa xứ Thục tuy xa cách nhưng vẫn tương thông
Khí thu u buồn bốc lên trên cây phong xanh
Trong đêm mát, nghe tiếng rồng xưa ngâm giữa những làn sóng

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trúc xinh sống mãi ngàn năm
Soi dòng Tương, bạn Nữ Anh Nga Hoàng
Man nương buồn khóc núi hoang
Cửu Nghi cây cỏ giọt hồng lệ rơi
Tương Ngô cách biệt đôi nơi
Mây Vu mưa Thục cuối trời cảm thông
Hơi thu buồn tỏa cành phong
Đêm khuya trên sóng, rồng ngâm gợi sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Tương phi