20/05/2024 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
酬瑞州吳大夫夜泊湘川見寄一絕

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2014 11:30

 

Nguyên tác

夜泊湘川逐客心,
月明猿苦血沾襟。
湘妃舊竹痕猶淺,
從此因君染更深。

Phiên âm

Dạ bạc Tương xuyên trục khách tâm,
Nguyệt minh viên khổ huyết triêm khâm.
Tương phi cựu trúc ngân do thiển,
Tòng thử nhân quân nhiễm cánh thâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách đày ngủ đỗ sông Tương
Vượn kêu trăng sáng áo vương máu hồng
Trúc Tương phi nhạt đốm bông
Chờ anh nhỏ giọt lệ nồng nhuộm thêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt