29/09/2021 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phi oán
湘妃怨

Tác giả: Vương Trinh Bạch - 王貞白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:35

 

Nguyên tác

舜欲省蠻陬,
南巡非逸遊。
九江沉白日,
二女泣滄洲。
目極楚雲斷,
恨深湘水流。
至今聞鼓瑟,
咽絕不勝愁。

Phiên âm

Thuấn dục tỉnh man tưu,
Nam tuần phi dật du.
Cửu giang trầm bạch nhật,
Nhị phi khấp thương châu.
Mục cực Sở vân đoạn,
Hận thâm Tương thuỷ lưu.
Chí kim văn cổ sắt,
Yết tuyệt bất thắng sầu.

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Thuấn đòi tra xét đất Man
Đi tuần nào phải du nhàn phương nam
Mặt trời chìm đáy Cửu giang
Hai phi khóc lệ thấm tràn bãi xanh
Mắt mờ mây Sở tan tành
Dòng Tương uất nghẹn chảy thành hận sâu
Đến nay đàn trống xôn xao
Tiếng u uẩn gợi đau sầu càng thêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trinh Bạch » Tương phi oán