28/05/2024 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tương phi miếu
過湘妃廟

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 09:48

 

Nguyên tác

古木蒼山掩翠娥,
月明南浦起微波。
九疑望斷幾千載,
斑竹淚痕今更多。

Phiên âm

Cổ mộc thương sơn yểm thuý nga,
Nguyệt minh Nam Phố khởi vi ba.
Cửu Nghi vọng đoạn kỷ thiên tải,
Ban trúc lệ ngân kim cánh đa.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Núi biếc cây già lấp miếu xanh
Bến Nam sóng nhỏ loáng trăng thanh
Cửu Nghi mút mắt ngàn năm đã
Thân trúc càng thêm lệ đốm cành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Quá Tương phi miếu