登尉佗樓

劉項持兵鹿未窮,
自乘黃屋島夷中。
南來作尉任囂力,
北向稱臣陸賈功。
簫鼓尚陳今世廟,
旌旗猶鎮昔時宮。
越人未必知虞舜,
一奏熏弦萬古風。

 

Đăng Uý Đà lâu

Lưu Hạng trì binh lộc vị cùng,
Tự thừa hoàng ốc đảo Di trung.
Nam lai tác uý Nhâm Hiêu lực,
Bắc hướng xưng thần Lục Giả công.
Tiêu cổ thượng trần kim thế miếu,
Tinh kỳ do trấn tích thời cung.
Việt nhân vị tất tri Ngu Thuấn,
Nhất tấu huân huyền vạn cổ phong.


Uý Đà lâu tức lầu Triệu Đà 趙佗 tại thành Phiên Ngung (tức Quảng Châu ngày nay).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thúc binh Lưu Hạng quyết phân thì,
Tự cỡi xe vàng chiếm đất Di.
Ngoảnh bắc xưng thần công Lục Giả,
Lấn nam làm Uý sức Nhâm Hiêu.
Miếu truyền hậu thế bày tiêu trống,
Cung sáng thời xưa trấn tướng kỳ.
Việt nhân cần biết gì Nghiêu Thuấn,
Nam Huân cầu gió khúc cầm thi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hươu chưa cùng dù quân Lưu Hạng
Hưởng nhà vàng ở quãng đảo Di
Nhâm trao quyền lực nam kỳ
Lập công họ Lục quy về bắc phương
Miếu nay vẫn khói hương tiêu trống
Lại còn cờ quạt giống như xưa
Vua Ngu người Việt đâu ngờ
“Nam phong khúc” viết ngợi ca gió lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hươu chẳng cùng, Lưu Hạng khiển quân
Đảo Di thừa hưởng một nhà vàng.
Về nam quyền lực Nhâm phong uý
Ngóng bắc lập công Lục tước thần.
Thuở trước điện cung cờ quạt phất
Đến nay đền miếu trống tiêu vang.
Chắc đâu Việt biết rành Nghiêu Thuấn
Nhất thiết ngợi ca ngọn gió nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời