Chưa có đánh giá nào
Nước: Triều Tiên
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ Hạo Tu (2 bài)
- Jo Gi-cheon (7 bài)
Tạo ngày 18/03/2020 09:15 bởi tôn tiền tử
Lý Tuý Quang 李睟光 (이수광, Yi Su-kwang, 1563-1628), còn được gọi là Lee Sugwang, tự Nhuận Khanh 潤卿 (윤경, Yungyeong), hiệu Chi Phong 芝峯 (지봉, Jibong), là danh thần người Triều Tiên làm quan dưới thời nhà Triều Tiên. Ông cũng là một sứ thần và học giả, người viết Chi Phong loại thuyết 芝峰類說, vốn được xem quyển bách khoa sớm nhất của Hàn Quốc. Một số sách sử Việt gọi ông là Lý Toái Quang.

 

Tuyển tập chung