Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2006 19:32

楚宮怨其二

獵騎秋來在內稀,
渚宮雲雨濕龍衣。
騰騰戰鼓動城闕,
江畔射麋殊未歸。

 

Sở cung oán kỳ 2

Lạp kỵ thu lai tại nội hi,
Chử cung vân vũ thấp long y.
Đằng đằng chiến cổ động thành khuyết,
Giang bạn xạ mê thù vị quy.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu lo đi săn bắn, nội phủ vắng người
Mây mưa trên cung điện ở bãi sông làm ướt áo vua
Trống trận bỗng nỗi lên đùng đùng chấn động thành khuyết
Trong khi còn đang bắn nai bên sông chưa về kịp.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vui chơi săn bắn mùa thu
Long y, mưa gió núi Vu ướt dầm
Bỗng đâu trống trận rầm rầm
Vua còn mãi bắn, bỏ không kinh thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thu sang, săn ít chốn vườn trong,
Cung Chử mây mưa ướt áo rồng.
Trống trận rộ ầm rung cửa khuyết,
Chẳng về còn mãi bắn bên sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mải săn, thành nội ít canh phòng,
Mưa gió Chữ Cung đẫm áo rồng.
Trống trận đùng đùng rung cổng khuyết,
Chưa về, còn bắn nai bên sông !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phủ vắng người thu lo săn bắn
Mưa bãi sông ướt đẫm áo vua
Trống chiêng chấn động thành đô
Nai đang ham bắn, vua chưa chịu về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Săn bắn mùa thu, nôi hiếm người
Chữ cung áo ngự ướt mưa rơi.
Đùng đùng trống trận rung thành quách
Chưa bỏ sông về, bận bắn nai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời