28/11/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở cung oán kỳ 2
楚宮怨其二

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/11/2006 19:32

 

Nguyên tác

獵騎秋來在內稀,
渚宮雲雨濕龍衣。
騰騰戰鼓動城闕,
江畔射麋殊未歸。

Phiên âm

Lạp kỵ thu lai tại nội hi,
Chử cung[1] vân vũ thấp long y.
Đằng đằng chiến cổ động thành khuyết,
Giang bạn xạ mê thù vị quy.

Dịch nghĩa

Mùa thu lo đi săn bắn, nội phủ vắng người
Mây mưa trên cung điện ở bãi sông làm ướt áo vua
Trống trận bỗng nỗi lên đùng đùng chấn động thành khuyết
Trong khi còn đang bắn nai bên sông chưa về kịp.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vui chơi săn bắn mùa thu
Long y, mưa gió núi Vu ướt dầm
Bỗng đâu trống trận rầm rầm
Vua còn mãi bắn, bỏ không kinh thành.
[1] Khi vua Sở đi săn, một cung đình được xây dựng gần bờ sông để ở gọi là chử cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Sở cung oán kỳ 2