重別

淚沿紅粉濕羅巾,
重系蘭舟勸酒頻。
留卻一枝河畔柳,
明朝猶有遠行人。

 

Trùng biệt

Lệ duyên hồng phấn thấp la cân,
Trùng hệ lan chu khuyến tửu tần.
Lưu khước nhất chi hà bạn liễu,
Minh triêu do hữu viễn hành nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Lệ hoen hồng phấn ướt khăn sa
Buộc thuyền mời rượu uống thêm mà
Liễu bẻ ven sông lưu một nhánh
Người đi mai vẫn hướng đường xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lệ trôi phấn hồng, nhoè khăn lụa
Buộc thuyền lan uống nữa nhiều tuần
Bẻ cành liễu giữ tần ngần
Sáng mai còn tiễn hành nhân lên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Theo nước lệ hoen phấn ướt khăn,
cột thuyền lan uống rượu vài tuần.
Liễu bên sông giữ riêng cành để
mai sáng người đi có tiễn chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ ố phấn hồng, ướt đẫm khăn,
Ân cần chuốc rượu buộc thuyền lan.
Liễu sông một nhánh xin lưu lại,
Mai tiễn trao cho khách viễn hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời