送魏二

醉別江樓橘柚香,
江風引雨入舟涼。
憶君遙在瀟湘月,
愁聽清猿夢裡長。

 

Tống Nguỵ nhị

Tuý biệt giang lâu quất dữu hương,
Giang phong dẫn vũ nhập thuyền lương.
Ức quân dao tại Tiêu Tương nguyệt,
Sầu thính thanh viên mộng lý trường.

 

Dịch nghĩa

Uống say để giã từ mùi thơm quýt bưởi ở lầu sông,
Gió sông lùa mưa tạt vào thuyền lạnh lẽo.
Nhớ anh nơi xa xôi dưới vầng trên sông Tiêu Tương,
Buồn nghe tiếng vượn kêu dài trong giấc mơ.


Có bản chép tiêu đề bài này là Tống biệt 送別.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bat Gioi @Mai Hoa Trang

Hương bưởi lầu sông giã bạn say
Gió đưa thuyền lạnh bến mưa đầy
Nhớ anh xa dưới vầng Tương sáng
Trong mộng buồn nghe tiếng vượn bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Quất trục đương thơm say biệt nhau
Mưa vào thuyền lạnh gió đưa mau
Nhớ ai dưới bóng Tương Sơn nguyệt
Trong mộng buồn nghe vượn hót sầu


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Quất trục đương thơm say biệt nhau
Gió sông thuyền lạnh dẫn mưa vào
Nhớ người lay bóng Tương sơn nguyệt
Trong mộng dài nghe tiếng vượn sầu.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hương quất lầu sông say biệt nhau,
Gío sông thuyền mát hắt mưa mau.
Nhớ ai xa dưới Tương sơn nguyệt,
Trong mộng buồn nghe lảnh tiếng hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giang lâu say tiễn quít bòng,
Mưa thuyền lạnh lẽo gió sông tạt vào.
Trăng Tương xa, nhớ anh sao,
Buồn nghe dằng dặc vượn gào trong mơ!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Say giã lầu sông thơm quít bưởi
Gió lùa mưa lạnh tới khoang thuyền
Ngàn Tương nhớ bạn ngoài trăng lạnh
Trong mộng buồn nghe tiếng vượn truyền!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên lầu sông tiễn nhau rượu quít
Gió đưa mưa lạnh tạt thuyền ông
Núi Tương xa, dưới ánh trăng
Hẳn là tiếng vượn vẳng trong mộng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Say biệt lầu sông hương quít bưởi
Gió đưa mưa sớm lạnh thuyền con
Tiêu Tương trăng dọi khêu niềm nhớ
Tiếng vượn buồn nghe giấc mộng vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Say biệt lầu sông quýt bưởi thơm
Gió lùa mưa lạnh vào thuyền sông
Tiêu Tương trăng sáng bạn xa nhớ
Buồn mộng dài nghe vượn véo von.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Say từ giã quýt bưởi lầu sông,
Lạnh lẽo thuyền mưa tạt gió lồng.
Trăng dọi Tiêu Tương xa nhớ bạn,
Buồn nghe tiếng vượn trong mơ mòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời