06/12/2021 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng biệt
重別

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 09:44

 

Nguyên tác

淚沿紅粉濕羅巾,
重系蘭舟勸酒頻。
留卻一枝河畔柳,
明朝猶有遠行人。

Phiên âm

Lệ duyên hồng phấn thấp la cân,
Trùng hệ lan chu khuyến tửu tần.
Lưu khước nhất chi hà bạn liễu,
Minh triêu do hữu viễn hành nhân.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Lệ hoen hồng phấn ướt khăn sa
Buộc thuyền mời rượu uống thêm mà
Liễu bẻ ven sông lưu một nhánh
Người đi mai vẫn hướng đường xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Trùng biệt