送舍弟頻赴齊州其二

風塵暗不開,
汝去幾時來。
兄弟分離苦,
形容老病催。
江通一柱觀,
日落望鄉臺。
客意長東北,
齊州安在哉。

 

Tống xá đệ Tần phó Tề châu kỳ 2

Phong trần ám bất khai,
Nhữ khứ kỷ thì lai?
Huynh đệ phân ly khổ,
Hình dung lão bệnh thôi.
Giang thông, Nhất Trụ quán,
Nhật lạc, Vọng Hương đài.
Khách ý trường đông bắc,
Tề châu an tại tai!

 

Dịch nghĩa

Gió bụi (chiến tranh) cứ mờ mịt không thôi,
Lần này em ra đi thì bao giờ trở lại?
Anh em xa nhau là khổ rồi,
Hình hài cứ bị bệnh với già nua thôi thúc.
Em đi đường sông có quán Nhất Trụ,
Còn anh chiều về lên đài Vọng Hương.
Lòng khách dài cho đến tận miền đông bắc,
Tề châu kia ở chốn nao?


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vẫn mịt mờ gió bụi,
Chú đi chừng nào lại?
Anh em khổ xa nhau,
Bệnh, già thân xác lụi.
Quán Nhất Trụ: qua sông,
Đài Vọng Hương: chiều tối.
Hướng đông bắc, lòng trông,
Tề châu, liệu có tới?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bụi chiến chinh cứ mù mịt mãi
Lần này đi trở lại khi nào
Anh em xa cách khổ sao
Hình hài suy yếu, vêu vao bệnh hành
Quán Nhất Trụ đường sông qua đó
Vọng Hương đài anh ngó buổi chiều
Khách về đông bắc buồn hiu
Tề châu xa lắc biết đâu mà tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiến tranh mờ mịt mãi không thôi,
Huynh đệ xa nhau là khổ rồi,
Nay lúc em đi ngày trở lại?
Hình hài già bệnh giục liên hồi.
Em qua Nhất Trụ đường sông đó,
Anh đến Vọng Hương chiều tới đài.
Lòng khách dài qua miền đông bắc,
Tề châu kia ở chốn nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời