25/05/2022 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 2
送舍弟頻赴齊州其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 22:53

 

Nguyên tác

風塵暗不開,
汝去幾時來。
兄弟分離苦,
形容老病催。
江通一柱觀,
日落望鄉臺。
客意長東北,
齊州安在哉。

Phiên âm

Phong trần ám bất khai,
Nhữ khứ kỷ thì lai?
Huynh đệ phân ly khổ,
Hình dung lão bệnh thôi.
Giang thông, Nhất Trụ[1] quán,
Nhật lạc, Vọng Hương[2] đài.
Khách ý trường đông bắc,
Tề châu an tại tai!

Dịch nghĩa

Gió bụi (chiến tranh) cứ mờ mịt không thôi,
Lần này em ra đi thì bao giờ trở lại?
Anh em xa nhau là khổ rồi,
Hình hài cứ bị bệnh với già nua thôi thúc.
Em đi đường sông có quán Nhất Trụ,
Còn anh chiều về lên đài Vọng Hương.
Lòng khách dài cho đến tận miền đông bắc,
Tề châu kia ở chốn nao?

Bản dịch của Phạm Doanh

Vẫn mịt mờ gió bụi,
Chú đi chừng nào lại?
Anh em khổ xa nhau,
Bệnh, già thân xác lụi.
Quán Nhất Trụ: qua sông,
Đài Vọng Hương: chiều tối.
Hướng đông bắc, lòng trông,
Tề châu, liệu có tới?
(Năm 764)

[1] Tên một di chỉ cổ thuộc huyện Tùng Tư, Hồ Bắc, trong hồ Khâu Gia. Thời Nam triều, nước Tống, Lâm Xuyên vương Lưu Nghĩa Khánh 臨川王 trấn giữ vùng này cho dựng quán (nơi tu hành của đạo sĩ). Quán rất hoành tráng, xây dựng trên một cột, vì thế mang tên này.
[2] Ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Dĩnh tới thăm tác giả khi đó ở Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống xá đệ Dĩnh phó Tề châu kỳ 2