憶江柳

曾栽楊柳江南岸,
一別江南兩度春。
遙憶青青江岸上,
不知攀折是何人。

 

Ức giang liễu

Tằng tài dương liễu Giang Nam ngạn,
Nhất biệt Giang Nam lưỡng độ xuân.
Dao ức thanh thanh giang ngạn thượng,
Bất tri phan chiết thị hà nhân.

 

Dịch nghĩa

Xưa từng trồng dương liễu ở bờ sông Giang Nam,
Từ khi rời Giang Nam tới nay đã trải qua hai mùa xuân.
Ở phương xa nhớ màu xanh xanh (của liễu) ở trên bờ sông,
Không biết bây giờ ai là người đa vin cành bẻ.


Ngày nay, hàng liễu xanh bên bờ Thái Hồ vẫn còn, tương truyền được trồng từ khi Bạch Cư Dị làm Thứ sử Tô Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hàng liễu Giang Nam trồng thuở ấy,
Giang Nam từ giã, đã hai xuân.
Đi xa ta nhớ bờ sông biếc,
Liễu rủ giờ ai đến bẻ cành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Giang Nam, từng vun liễu bờ sông,
Cách biệt Giang Nam đã hai đông.
Chốn xa mải nhớ bờ xanh thắm,
Người đến bẻ cành, ai biết không?

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Từng vun liễu bờ Giang Nam,
Giang Nam cách biệt, hai lần xuân sang.
Phương xa vẫn nhớ bờ xanh,
Nào hay kẻ đến bẻ cành là ai?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Từng trồng dương liễu,
Ở bến Giang Nam.
Hai mùa xuân sang,
Một lần cách biệt.
Bờ xanh nhớ miết,
Chẳng biết rằng ai,
Liễu tơ xanh mướt đang tay bẻ cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Phong

Liễu biếc Giang Nam thuở ấy trồng,
Một lần cách biệt đã hai đông.
Phương xa nhớ mãi bờ sông thắm,
Ai đến bẻ cành, biết được không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giang Nam trên bến từng vun liễu,
Cách biệt Giang Nam hai tiết xuân.
Xa nhớ xanh xanh màu bến nước,
Chẳng hay vin bẻ, ấy ai lần ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Giang Nam hàng liễu bên bờ,
Từng trồng rồi cách xa vừa hai xuân.
Bờ xanh xa nhớ bao lần,
Ai người không biết đang tâm bẻ cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của trongvu

Giang Nam bờ ấy liễu ta trồng
Cách biệt hai xuân mòn mỏi trông.
Ở xa yêu lắm bờ dương thắm,
Vin tỉa cành ai nhớ đến không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Giang Nam bờ liễu ngày xưa
Kể từ ly biệt đến giờ hai xuân
Nhớ sao bờ liễu rũ xanh
Biết là ai có bẽ cành nào không?

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Giang Nam bờ cũ từng trồng liễu,
Giả biệt Giang Nam hai dịp xuân.
Trên bến xanh xanh xa nhớ quá,
Ai người vin bẻ mãi bâng khuâng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối