28/06/2022 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức giang liễu
憶江柳

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2008 16:48

 

Nguyên tác

曾栽楊柳江南岸,
一別江南兩度春。
遙憶青青江岸上,
不知攀折是何人。

Phiên âm

Tằng tài dương liễu Giang Nam ngạn,
Nhất biệt Giang Nam lưỡng độ xuân.
Dao ức thanh thanh giang ngạn thượng,
Bất tri phan chiết[1] thị hà nhân.

Dịch nghĩa

Xưa từng trồng dương liễu ở bờ sông Giang Nam,
Từ khi rời Giang Nam tới nay đã trải qua hai mùa xuân.
Ở phương xa nhớ màu xanh xanh (của liễu) ở trên bờ sông,
Không biết bây giờ ai là người đa vin cành bẻ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hàng liễu Giang Nam trồng thuở ấy,
Giang Nam từ giã, đã hai xuân.
Đi xa ta nhớ bờ sông biếc,
Liễu rủ giờ ai đến bẻ cành.
Ngày nay, hàng liễu xanh bên bờ Thái Hồ vẫn còn, tương truyền được trồng từ khi Bạch Cư Dị làm Thứ sử Tô Châu.

Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Tục thời Đường, khi tiễn nhau đi xa, người ta thường bẻ cành liễu tặng nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ức giang liễu