冬夜送人

平明走馬上村橋,
花落梅溪雪未消。
日短天寒愁送客,
楚山無限路迢迢。

 

Đông dạ tống nhân

Bình minh tẩu mã thướng thôn kiều,
Hoa lạc Mai khê tuyết vị tiêu.
Nhật đoản thiên hàn sầu tống khách,
Sở sơn vô hạn lộ điều điều.

 

Dịch nghĩa

Sáng sớm chạy ngựa qua cầu làng,
Hoa rụng trên suối Mai, tuyết chưa tan hết.
Mặt trời vừa ló, trời lạnh, lòng buồn tiễn khách đi xa,
Núi đất Sở trùng trùng, đường khách đi xa xôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng tinh sương qua cầu trên ngựa
Tuyết chưa tan, hoa úa suối Mai
Lòng buồn trời lạnh tiễn ai
Trùng trùng non Sở, đường dài xa xôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bình minh giục ngựa vượt cầu thôn
Hoa rụng suối Mai tuyết chửa tan
Trời lạnh sớm ngày buồn tiễn khách
Đường xa núi Sở dặm vô vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tinh mơ thúc ngựa vượt cầu thôn
Hoa rụng khe Mai tuyết hãy còn
Tiễn khách lòng buồn trời lạnh lẽo
Đường xa núi Sở bước chon von

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớm mai chạy ngựa qua cầu làng,
Hoa rụng suối Mai tuyết chửa tan.
Trời ló lạnh lòng buồn tiễn khách,
Trùng trùng núi Sở, khách băng ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời