Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:10

郊園秋日寄洛中友人

楚水西來天際流,
感時傷別思悠悠。
一尊酒盡青山暮,
萬里書回碧樹秋。
日落遠波驚宿雁,
風吹輕浪起眠鷗。
嵩陽親友如相問,
潘嶽閒居欲白頭。

 

Giao Viên thu nhật ký Lạc Trung hữu nhân

Sở thuỷ tây lai thiên tế lưu,
Cảm thời thương biệt tứ du du.
Nhất tôn tửu tận thanh san mộ,
Vạn lý thư hồi bích thụ thu.
Nhật lạc viễn ba kinh túc nhạn,
Phong xuy khinh lãng khởi miên âu.  
Tung Dương thân hữu như tương vấn,
Phan Nhạc nhàn cư dục bạch đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ tây sông Sở chảy bên trời,
Chia tay thương cảm ý chơi vơi.
Thư đi vạn dặm cây xanh cỗi,
Rượu hết một ly núi biếc chiều.
Sóng bủa hoàng hôn lay lũ nhạn,
Gió lùa mặt nước thức bầy âu.
Bạn hữu Tung Dương ai có hỏi,
Sống rỗi chàng Phan muốn trắng đầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Sở về trời tự phía tây
Nhớ nhung thương cảm buổi chia tay.
Một chung rượu cạn chiều thâm núi
Vạn dặm thư về thu biếc cây.
Chiều xuống nước dâng kinh nhạn ngủ
Gió đùa sóng đánh thức âu bầy.
Tung Dương bè bạn cùng nhau hỏi
Phan Nhạc rãnh rang tóc trắng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Sở từ phương tây chảy tới
Cảm biệt ly đầy với ý thơ
Buổi chiều rượu uống qua loa
Hồi âm vạn dặm viết từ cây thu
Nắng tắt sóng nơi xa nhạn sợ
Gió thổi êm âu trở giấc nồng
Bạn thân thăm hỏi Tung Dương
Ở không Phan Nhạc nay đương bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời