秋思

琪樹西風枕簟秋,
楚雲湘水憶同遊。
高歌一曲掩明鏡,
昨日少年今白頭。

 

Thu tứ

Kỳ thụ tây phong chẩm điệm thu,
Sở vân Tương thuỷ ức đồng du.
Cao ca nhất khúc yểm minh kính,
Tạc nhật thiếu niên kim bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Gió tây lay động cây kỳ, khí thu trên chiếu và gối,
Nhìn mây Sở và sông Tương nhớ đến những chuyến chơi bên nhau.
Hát lớn một bài rồi che gương sáng,
Hôm qua còn trai trẻ, hôm nay đầu đã bạc.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gối trúc cây kỳ thu gió lộng
Sông Tương mây Sở nhớ cùng chơi
Ca vang một khúc che gương sáng
Trai trẻ  hôm xưa tóc bạc rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cây ngọc gió tây chiếu gối thâu,
Sông Tương mây Sở nhớ cùng nhau.
Ca lên một khúc mờ gương sáng,
Mới trẻ hôm qua đã bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cây ngọc thu lay , gối chiếu sầu,
Sông Tương trời Sở dạo cùng nhau.
Vui ca một khúc, gương đà ố ,
Trai trẻ hôm qua nay bạc đầu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió lay cây, chiếu giường mát mẻ
Nhớ sông Tương, đất Sở cùng chơi
Hát lớn xong dẹp gương soi
Hôm qua trai trẻ nay thời tóc pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây ngọc gió tây lạnh gối thu
Sông Tương mây Sở nhớ bên nhau
Khúc ca vừa dứt gương liền ố
Tuổi trẻ nay đà tóc trắng phau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời