04/10/2022 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ
秋思

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 08:42

 

Nguyên tác

琪樹西風枕簟秋,
楚雲湘水憶同遊。
高歌一曲掩明鏡,
昨日少年今白頭。

Phiên âm

Kỳ thụ[1] tây phong chẩm điệm thu,
Sở vân Tương thuỷ ức đồng du.
Cao ca nhất khúc yểm minh kính,
Tạc nhật thiếu niên kim bạch đầu.

Dịch nghĩa

Gió tây lay động cây kỳ, khí thu trên chiếu và gối,
Nhìn mây Sở và sông Tương nhớ đến những chuyến chơi bên nhau.
Hát lớn một bài rồi che gương sáng,
Hôm qua còn trai trẻ, hôm nay đầu đã bạc.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gối trúc cây kỳ thu gió lộng
Sông Tương mây Sở nhớ cùng chơi
Ca vang một khúc che gương sáng
Trai trẻ  hôm xưa tóc bạc rồi
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một loài cây, ra hoa như hoa liễu, kết trái 3 năm mới chín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Thu tứ